NAME MS_CD BASIN_CD
Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje SI_GWB_1007 M5001